ענת בר-נוי לוגו

קורות חיים
:סרטון מתוך מופע משותף על העלייה הראשונה - ענת בר נוי והזמרת ורדינה כהן בהופעה חיה בבית ציוני אמריקה ת"א

נעלה שירתנו בתמ"ר


ענת בר-נוי     -     סיפורים

03 - 9364648 :'טל     052 - 2777909 :טל' נייד
9anat@walla.com :דואר אלקטרוני
אילה - עיצוב תדמית
Created by Ayala  ©
מאגר מרצים לשרותך ©
אין להעתיק טקסטים ו/או תמונות מעמוד זה ללא אישור מנהלת המאגר