לוגו
צרו קשר מופע סיפורים הרצאות ספרים אודות דף ראשי

הרצאות » הרצאות הגות ישראל / יהדות   


הרצאות הגות ישראל / יהדות

מחשבת ישראל:
  בריאת האדם ב- 'צלם אלוהים'
  "לפיכך נברא האדם יחידי" - ערך חיי אדם בתרבות ישראל
  "כל המציל נפש אחת..." - על החובה להציל חיים במחשבת ישראל
  חיינו - גורל או בחירה חופשית?
  יחיד וחברה - על צורך היחיד בחברה
  על הלבנת פנים והסכנה שבהלבנת פנים
  צדק וצדקה לפי מקורות מארון הספרים היהודי
  עין רעה - שורשי האמונה בעין רעה והתפתחותה במקורות ישראל
  היחס לארץ ישראל בספרות חז"ל
  שמירת הטבע במקרא ובספרות חז"ל
  מסכת אבות - מימרות חוכמה של חז"ל ומה ניתן ללמוד מהן לחיינו
  "נצור לשונך מרע" - על שמירת הלשון ושבח השתיקה
  "איזהו החכם?" - על החוכמה ודרכי קנייתה
  "תנורו של עכנאי" - תרבות המחלוקת בישראל
  על היחס לגר במקרא ובתרבות ישראל

תקופת בית שני:
  יוחנן בין זכאי ותקנותיו
  רבי עקיבא הגדול בתורה
  בתי כנסת בגליל בתקופת המשנה והתלמוד
Internet Explorer 800 x 600 מעוצב לגלישה ברזולוציית מסך של
Designed and created by Ayala - Image Design